POLÍTICA DE PRIVACITAT I XARXES SOCIALS

De conformitat amb el que estableixen la normativa vigent i aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) o General Data Protection Regulation (GDPR) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), MECÀNICA ALBIOL, S.L. informa els usuaris que ha creat un perfil en la xarxa social Facebook amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de MECÀNICA ALBIOL, S.L.:
- CIF: B61250254
- ADREÇA: POLÍGON INDUSTRIAL LAVERNO, NAU, 11 (Carretera C243-B), Subirats 08739, Barcelona (Espanya)
- ADREÇA ELECTRÒNICA: Per posar-vos en contacte per correu electrònic, feu-ho a través del formulari de contacte.
- DOMINI: https://mecanicaalbiol.es

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social, ha decidit unir-se a la pàgina creada per MECÀNICA ALBIOL, S.L. i té interès en la informació que es publiciti a la xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el consentiment per al tractament de les dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social, i també configurar el seu perfil per garantir-ne la privacitat.

MECÀNICA ALBIOL, S.L. té accés i tracta la informació pública de l’usuari (especialment, el nom de contacte). Aquestes dades només s’utilitzen en la xarxa social mateixa. No s’incorporen a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les dades, dels quals disposeu i que es poden exercir davant MECÀNICA ALBIOL, S.L., d’acord amb l’RGPD, heu de tenir en compte els matisos següents:

- Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que se n’hagi fet o se’n faci, i també de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions fetes o previstes de les dades mateixes.
- Dret de rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que són inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que estigui sota el control de MECÀNICA ALBIOL, S.L.; per exemple, eliminar comentaris publicats a la pàgina mateixa i imatges o continguts web en què constin dades de caràcter personal de l’usuari.
- Dret a la limitació de tractament: És el dret a què es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
- Dret de supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que es preveu a l’RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació de les dades mateixes, en temps i forma.
- Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari ha facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.
- Dret d’oposició: És el dret de l’usuari a què no es dugui a terme el tractament de les dades de caràcter personal o que cessi el tractament d’aquestes dades per part de MECÀNICA ALBIOL, S.L..

MECÀNICA ALBIOL, S.L. farà les actuacions següents:
- Accés a la informació pública del perfil.
- Publicació en el perfil de l’usuari de tota la informació ja publicada a la pàgina de MECÀNICA ALBIOL, S.L..
- Enviament de missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
- Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que li deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les connexions: per a això, ha d’accedir a la configuració de privacitat.

Publicacions

L’usuari, un cop unit a la pàgina de MECÀNICA ALBIOL, S.L., pot publicar-hi comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la xarxa social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels continguts mateixos, tenir-ne els drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc., que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o transgredeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la llei. En aquests casos, MECÀNICA ALBIOL, S.L. es reserva el dret a retirar-ne immediatament el contingut, i pot sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

MECÀNICA ALBIOL, S.L. no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix n’és el principal responsable de la privacitat.

Les imatges que es publiquin a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de MECÀNICA ALBIOL, S.L., però sí que romandran a la xarxa social.

Concursos i promocions

MECÀNICA ALBIOL, S.L. es reserva el dret a fer concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la pàgina. Cadascuna de les bases, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la xarxa social, es publicaran a la xarxa social mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb les altres normes que li siguin aplicables.

La xarxa social no patrocina, avala, administra ni està associada, de cap manera, a cap de les nostres promocions.

Publicitat

MECÀNICA ALBIOL, S.L. utilitzarà la xarxa social per publicitar els seus productes i serveis; en tot cas, si decideix tractar les vostres dades de contacte per fer accions directes de prospecció comercial, serà sempre d’acord amb les exigències legals de l’RGPD i de la LSSI-CE.

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de MECÀNICA ALBIOL, S.L. perquè també ells puguin gaudir de les promocions o perquè estiguin informats de l’activitat.

A continuació us mostrem l’enllaç a la política de privacitat de la xarxa social:
- Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

  • POLÍGON INDUSTRIAL LAVERNO, NAU, 11 (Carretera C243-B), 08739 Subirats (Barcelona, Espanya)
    T: 93 891 26 24 T: 93 891 26 24

  • HORARI
  • Dilluns a Divendres
    9:00 a 13:00
    15:00 a 19:00